Būkite budrūs! Padaugėjo sukčiavimo atvejų ir apgaulingų skambučių su siūlymais įsigyti ir užsidirbti iš kriptovaliutų investicijai panaudojant vartojimo paskolą.
Blog | „Bigbank“ išleidžia naują neužtikrintų subordinuotų obligacijų seriją su 8 proc. palūkanomis

„Bigbank“ išleidžia naują neužtikrintų subordinuotų obligacijų seriją su 8 proc. palūkanomis

Šiandien skaitmeninių banko paslaugų tiekėjas Europos rinkose „Bigbank“ paskelbė apie viešą obligacijų siūlymą Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, kurio bendra apimtis sieks nuo 3 iki 10 mln. eurų. Investuotojai gali įsigyti „Bigbank“ neužtikrintų subordinuotų obligacijų dešimčiai metų su 8 proc. metinėmis palūkanomis, mokamomis kas ketvirtį. Obligacijų pasirašymo laikotarpis prasideda šiandien ir baigsis lapkričio 24 d. Siekdamas užsitikrinti likvidumą ir galimybę laisvai prekiauti obligacijomis „Bigbank“ ketina įtraukti obligacijas į Baltijos šalių obligacijų sąrašą Talino „Nasdaq“ biržoje.

„Bigbank“ planuoja toliau sparčiai augti paskolomis būstui ir verslui bei palaipsniui pradėti teikti kasdienes bankines paslaugas. Mūsų naujos 30 mln. eurų obligacijų programos ir dabartinės obligacijų pasiūlos tikslas yra sustiprinti grupės kapitalo struktūrą ir užtikrinti stabilią prieigą prie papildomo kapitalo, kad būtų galima finansuoti grupės biudžetą ir augimą, kaip numatyta mūsų strateginiame plane“, – aiškina „Bigbank“ valdybos pirmininkas Martin Länts.

Anot jo, esant dabartinei ekonominei situacijai, rinkoms tinkintis, kad palūkanų norma šiek tiek sumažės, subordinuotos obligacijos su fiksuota 8 proc. palūkanų norma 10 metų yra instrumentas, į kurį verta atsižvelgti investuojant santaupas. „„Bigbank“ turi labai įvairų paskolų portfelį – jį sudaro būsto ir vartojimo paskolos privatiems vartotojams, verslo plėtros ir investicinės paskolos. Esame gerai valdomas ir modernus bankas, efektyviai veikiantis skaitmeniniais kanalais dėl to, manau, kad „Bigbank“ obligacija yra patraukli investavimo galimybė“, – sako M. Länts.

Pernai 30 metų jubiliejų atšventęs „Bigbank“ yra Estijos kapitalui priklausantis komercinis bankas. 2023 m. rugsėjo 30 d. banko balansas sudarė 2,1 mlrd. eurų, o nuosavas kapitalas – 237 mln. eurų. Bankas veikia 9 šalyse, turi 146 000 aktyvių klientų ir 500 darbuotojų. Kredito reitingų agentūra „Moody's“ banko indėliams užsienio ir vietos valiuta ilgalaikėje reitingų skalėje yra suteikusi Baa3 reitingą ir Prime-3 reitingą trumpalaikėje reitingų skalėje. 

Pagrindinės viešo obligacijų siūlymo sąlygos

Šiandien prasidėjusio viešo akcijų platinimo metu „Bigbank“ siūlo iki 3 000 neužtikrintų subordinuotų obligacijų „EUR 8.00 Bigbank subordinated bond 23-2033“, kurių nominali vertė siekia 1 000 eurų, o numatomas išpirkimo terminas 2033 lapkričio 30 d. su fiksuotomis 8 proc. palūkanomis, mokamomis kas ketvirtį. Tuo atveju, jei norinčių įsigyti obligacijų būtų daugiau, „Bigbank“ turės teisę padidinti obligacijų siūlymą iki 10 000 vnt.. ar atšaukti perteklinę obligacijų siūlymo dalį. Neužtikrintos subordinuotos obligacijos rinkai siūlomos po 1000 eurų kainą už vnt.

Obligacijų pasirašymo laikotarpis prasideda šiandien, 2023 m. lapkričio 14 d. 10:00 val. ir baigiasi 2023 m. lapkričio 24 d. 15:30 val. Pasiūlymas skirtas mažmeniniams ir profesionaliems Estijos, Latvijos ir Lietuvos investuotojams.

Subordinuota obligacija yra neužtikrintas „Bigbank“ įsiskolinimo įsipareigojimas investuotojui. Obligacijų subordinavimas reiškia, kad „Bigbank“ likvidavimo arba bankroto atveju visi su subordinuotomis obligacijomis susiję reikalavimai turės sulaukti termino ir bus patenkinti tik visiškai patenkinus visus nesubordinuotais pripažintus reikalavimus pagal galiojančius įstatymus. Išsamią informaciją galima rasti prospekte ir prospekto santraukoje.

Svarbiausias šio siūlymo tikslas – sustiprinti grupės kapitalo struktūrą ir užsitikrinti stabilią prieigą prie papildomo kapitalo, kuris leistų finansuoti „Bigbank“ strateginiame plane numatytą grupės biudžetą ir augimą.

Bankas iš obligacijų emisijos gautas įplaukas ketina panaudoti papildomai kredito rizikai, kylančiai dėl grupės verslo ir būsto paskolų portfelio augimo Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, apdrausti ir tam, kad įvykdytų papildomus įstatymuose numatytus 2 lygio (angl. Tier 2) kapitalo reikalavimus.

Už obligacijas gautos įplaukos taip pat gali būti panaudotos „Bigbank“ išleistų neužtikrintų subordinuotų obligacijų išankstiniam išpirkimui, su sąlyga, kad „Bigbank“ turės teisę išpirkti tokias obligacijas anksčiau laiko laikantis obligacijoms taikomų sąlygų.

„Bigbank“ pateikė prašymą Talino „Nasdaq“ biržai dėl subordinuotų obligacijų įtraukimo į Baltijos šalių obligacijų biržos prekybos sąrašą. Numatoma, kad obligacijos į prekybos sąrašą bus įtrauktos apie 2023 m. gruodžio 1 d.

Prospektas ir prospekto santrauka paskelbti „Bigbank“ tiklalapyje ir juos galima atsisiųsti elektroniniu formatu iš: https://investor.bigbank.eu/lt ir finansų priežiūros institucijos tinklapio: https://www.fi.ee . Be to, prospektas, prospekto santrauka ir jų vertimai į estų, latvių ir lietuvių kalbas prieinami ir biržos informacinėje sistemoje. „Bigbank“ neužtikrintų subordinuotų obligacijų sąlygos taip pat paskelbtos ir jas galima atsisiųsti elektroniniu formatu iš „Bigbank“ tinklalapio: https://investor.bigbank.eu/lt.

Prieš investuojant į „Bigbank“ neužtikrintas subordinuotas obligacijas, kviečiame jus išsamiai susipažinti su prospektu ir siūlymo sąlygomis, kad aiškiai suvoktumėte galimas rizikas ir naudą, susijusią su sprendimu investuoti į vertybinius popierius ir, jei būtina, pasitartumėte su ekspertu.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į:

Argo Kiltsmann
Valdybos narys
Tel: +372 53 930 833
el.p.: [email protected]

www.bigbank.ee  

Svarbi informacija

Šis pranešimas yra vertybinių popierių reklama, kaip apibrėžta 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 2017/1129/ES ir nėra pasiūlymas parduoti „Bigbank“ neužtikrintas subordinuotas obligacijos ar raginimas įsigyti subordinuotas obligacijas. Prieš priimdami sprendimą investuoti prašome susipažinkite su prospektu ir prospekto santrauka ir, jei būtina, pasitarkite su ekspertu. Kiekvienas investuotojas sprendimą, ar investuoti, turėtų priimti tik remdamasis prospekte arba jo santraukoje pateikta informacija. Finansų priežiūros institucijos išduotas prospekto patvirtinimas nėra laikomas rekomendacija įsigyti „Bigbank“ neužtikrintų subordinuotų obligacijų.

Šiame pranešime esanti informacija nėra skirta tiesiogiai ar netiesiogiai, visa ar dalimis, skelbti, platinti ar perduoti JAV, Kanadoje, Honkonge, Japonijoje, Singapūre, Pietų Afrikoje ar bet kurioje kitoje šalyje arba bet kokiomis aplinkybėmis, kur tokios informacijos paskelbimas, dalijimasis ja ar jos perdavimas būtų laikomas neteisėtu. „Bigbank“ neužtikrintos subordinuotos obligacijos bus viešai siūlomos tik Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Subordinuotų obligacijų pardavimas ar siūlymas nebus vykdomas jokioje jurisdikcijoje, kur toks siūlymas, kvietimas ar pardavimas būtų laikomas neteisėtu, netaikant teisinių išimčių ar apribojimų.