Blog | Ką pasirinkti: finansinį lizingą ar veiklos nuomą?

Ką pasirinkti: finansinį lizingą ar veiklos nuomą?

Įsigyjant automobilį, vienas iš klausimų, į kurį atsakymo ieško daugelis – finansavimo rūšies pasirinkimas. Kas geriau – finansinis lizingas ar veiklos nuoma? Deja, bet vieno teisingo atsakymo nėra: abi finansavimo rūšys turi savų privalumų.

  • Renkantis finansinį lizingą, perduodamos visos su nuosavybe susijusios rizikos ir naudos, ​​o pasibaigus lizingo laikotarpiui turto nuosavybė perleidžiama pirkėjui. Šiuo atveju pasibaigus lizingui klientas įsipareigoja tapti turto savininku.
  • Veiklos nuomos atveju lizingo paslaugas teikianti įmonė įsigyja turtą ir suteikia galimybę klientui juo naudotis iki nustatyto termino. Pasibaigus nuomos sutarčiai, turtas grąžinamas lizingo bendrovei, tačiau klientui pageidavus, jis gali įsigyti turtą sumokėdamas likutinę vertę.

Palankios sąlygos

Lizingas yra palankus būdas įmonėms investuoti. Pavyzdžiui, su 20% pradiniu įnašu, 2,9% dydžio palūkanų norma ir 5 metų sutartimi turto kaina per visą sutarties laikotarpį išaugs tik ~7% (palūkanų išlaidos). Turint omenyje tuo pat metu augančias prekių ir paslaugų kainas, ši suma yra palyginus nedidelė.

Nuomojamas turtas iki sutarties pabaigos priklauso nuomotojui, t. y., veikia kaip užstatas. Lizingo prieinamumą didina ir galimybė mokėti didesnę įmoką ar likutinę vertę sutarties pabaigoje, nes mėnesinės įmokos sumą įmanoma sumažinti ketvirtadaliu ar net daugiau.

  • Renkantis veiklos nuomą, sutarties pabaigoje, sumokėjęs visas įmokas klientas turės du pasirinkimus: sumokėti likutinę vertę ir įsigyti automobilį ar grąžinti jį bankui.
  • Lizingo atveju įprastai likutinės vertės nėra, tad sumokėjus visas įmokas pagal mokėjimo grafiką, transporto priemonė perleidžiama pirkėjo nuosavybėn.

Sutarties pabaigoje liekanti likutinė vertė lemia, kad veiklos nuomos sutartyje turtui nustatomi įvairūs apribojimai (pvz., metinė rida, papildomo kilometražo mokestis ir kt.). Taigi veiklos nuoma yra mažiau lanksti finansavimo forma nei lizingas.

Tai, kad išnuomotas turtas turi būti prižiūrimas ir naudojamas atsargiai, nuomininkui nėra naujiena. Tačiau, ypač veiklos nuomos atveju, reikėtų įsigilinti į sutarties sąlygas, kad sutarties pabaigoje grąžinant turtą neatsirastų jokių papildomų išlaidų. Tikėtina, kad turto nuomotojas yra sudaręs išpirkimo sutartį su automobilio ar įrangos pardavėju ir neviršys sutartos transporto priemonės kainos. Todėl nuomininkas turės kompensuoti viršytą priežiūros ar leistinos ridos ribą.

Jeigu turtą įsigyja įmonė, reikėtų turėti omenyje ir skirtingą šių finansavimo priemonių apskaitą. Lizingo atveju, finansuojamas turtas atspindimas įmonės finansinių ataskaitų balanse kaip turimas turtas ir įsipareigojimai, o veiklos sąnaudos mažinamos turto nusidėvėjimo suma. Tuo tarpu veiklos nuoma apskaitoma tik Pelno (nuostolio) ataskaitoje kaip įmonės sąnaudos.

Tad kas palankiau: finansinis lizingas ar veiklos nuoma?

Paplitusi nuomonė, kad veiklos nuoma yra pigesnė nei finansinis lizingas. Bendrai vertinant, tai tiesa: veiklos nuomos atveju turto nuomotojas išlaiko didesnę likutinę vertę pasibaigus sutarčiai, nes turto naudojimui taikomi apribojimai, transporto priemone nuvažiuojama mažiau kilometrų ir ji turi didesnę vertę antrinėje rinkoje.

Kiekviena finansavimo forma turi savo pliusų ir minusų. Jums tiks finansinis lizingas, jei norite išsipirkti turtą ir / ar planuojate eksploatuoti transporto priemonę daugiau, nei leidžia veiklos nuomos apribojimai. Tuo tarpu, veiklos nuomą verta rinktis, jei nenorite tapti turto savininku, pageidaujate mažesnių mėnesinių įmokų nuomos laikotarpiu ir neplanuojate pereikvoti transporto priemonės ar įrangos.