Blog | Pasikeitimai Bigbank valdyboje - du nauji nariai

Pasikeitimai Bigbank valdyboje - du nauji nariai

Nuo kovo 15 d. keičiasi Bigbank valdybos sudėtis. Pasibaigus terminuotai sutarčiai iš valdybos atsistatydina Sven Raba, kuris buvo atsakingas už banko technologijų ir teisės sritis, o valdybą papildo du nauji nariai: Ingo Põder, buvęs Grupės verslo bankininkystės skyriaus vadovas, ir Ken Kanarik, Grupės produktų valdymo skyriaus vadovas.

Iš kairės: Ken Kanarik ir Ingo Põder
Iš kairės: Ken Kanarik ir Ingo Põder

Bigbank valdybos pirmininkas Martin Länts yra dėkingas Sven Raba už jo darbą valdyboje ir ilgalaikį indėlį į banko plėtrą. „Sven buvo banko informacinės sistemos „Nest“, suteikusios Bigbank technologinį pranašumą, kūrimo pradininkas ir padėjo ją įdiegti devyniose šalyse, kuriose šiuo metu vykdome veiklą“, - pažymėjo jis.

Naujieji valdybos nariai turi daugiau nei dešimties metų darbo banke patirtį. „Abu naujieji nariai į valdybą atsineša daug žinių ir patirties, papildo vadovybę ir imasi papildomų atsakomybių - Ingo - teisinių, o Ken - technologinių“, - komentavo M. Länts.

Pasak M. Länts, Ingo Põder, pastaruosius trejus metus vadovavęs verslo bankininkystės skyriui, sugebėjo kelis kartus padidinti verslo apimtis ir įtvirtinti Bigbank kaip konkurencingą verslo paskolų teikėją Estijos, Latvijos ir Lietuvos įmonėms. Ken Kanarik, kuris nuo 2019 m. yra atsakingas už Bigbank produktų plėtrą, aktyviai dalyvavo kuriant ir diegiant banko informacinę sistemą „Nest“ naujose rinkose ir vadovavo keleto naujų produktų, įskaitant būsto paskolas, pristatymui visose Baltijos šalyse.

Bigbank valdyboje ir toliau dirbs pirmininkas Martin Länts, Mart Veskimägi ir Argo Kiltsmann.