Būkite budrūs! Padaugėjo sukčiavimo atvejų ir apgaulingų skambučių su siūlymais įsigyti ir užsidirbti iš kriptovaliutų investicijai panaudojant vartojimo paskolą.
Tinklalapio naudojimo sąlygos

Tinklalapio naudojimo sąlygos

 • Atnaujinta 2023 m. gegužės 12 d.

I. Įvadas

„Bigbank“ AS, Lietuvoje veikiantis per savo filialą „Bigbank“ AS filialas, (toliau – „Bigbank“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“) parengė šias Svetainės naudojimo sąlygas (toliau – „Sąlygos“), siekdami informuoti Jus apie mūsų vykdomą veiklos praktiką, susijusią su mūsų svetaine www.bigbank.lt (toliau – „Svetainė“), įskaitant asmeninės informacijos, kurią mums pateikiate lankydamiesi Svetainėje, rinkimą, naudojimą ir atskleidimą. Be to, toliau šiose Sąlygose aprašoma, kokio pobūdžio informacija gali būti renkama mūsų Svetainėje naudojant slapukus ir kitas technologijas.
Šios Sąlygos taikomos Svetainei ir visoms kitoms autorizuotoms papildomoms svetainėms, kurios aiškiai naudoja, pateikia arba nukreipia nuorodą į šias Sąlygas.
„Bigbank“ yra priėmusi keletą kitų privatumo politikos nuostatų, kuriomis siekiama spręsti konkrečius tam tikrų asmenų grupių privatumo klausimus ir konkrečius klausimus, susijusius su naudojimusi mūsų Svetaine ir paslaugomis. Šiuose dokumentuose aprašoma mūsų vykdoma veikla, susijusi su mūsų darbuotojais, klientais, tiekėjais ir kitomis šalimis, su kuriomis bendraujame. Šios Sąlygos yra įtrauktos į šias politikos ir praktikos nuostatas, kurias visas galima rasti mūsų Svetainėje.
Kadangi „Bigbank“ AS filialas yra Lietuvos Respublikoje registruotas filialas, šios Sąlygos reglamentuojamos Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Jūs aiškiai ir netiesiogiai sutinkate laikytis šių Sąlygų bei nuostatų kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų Svetainėje.
Šioje Svetainėje pateikiama informacija nėra skirta asmenims, kuriems pagal įstatymus ar kitus teisės aktus draudžiama prieiti prie Svetainės dėl turimos pilietybės, vietos ar gyvenamosios vietos. Mūsų Svetainėje pateikta informacija negali būti laikoma bet kokiu banko paslaugų ar produktų pasiūlymu ar reklama asmenims, esantiems jurisdikcijoje, kurioje toks pasiūlymas ar reklama neleidžiama, arba asmenims, kuriems toks pasiūlymas ar reklama būtų neteisėti.

II. Kas yra asmeninė informacija?

Šiose Sąlygose ir privatumo politikoje asmeninė informacija – tai bet kokia informacija apie identifikuotą arba identifikuojamą asmenį. Asmeninė informacija neapima anoniminės ar neasmeninės informacijos (t. y. informacijos, kurios negalima susieti su jumis arba atsekti Jūsų tapatybės).

III. Duomenų apsaugos principai

  • Pirmiausia mums svarbu pabrėžti, kad gerbiame Jūsų privatumą ir laikomės visų atitinkamų duomenų apsaugos principų tvarkydami Jūsų asmeninę informaciją. Šie principai susiję su:
  • Teisėtumas, sąžiningumas ir skaidrumas – Jūsų asmeninę informaciją tvarkome teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;
  • Tikslo ribojimas – Jūsų asmeninę informaciją renkame tik konkrečiu, aiškiai apibrėžtu ir teisėtu tikslu tik tiek, kiek reikia tam tikslui pasiekti;
  • Duomenų minimizavimas – užtikriname, kad tvarkoma Jūsų asmeninė informacija būtų tinkama, aktuali ir apribota iki būtinos apimties, susijusios su mūsų duomenų tvarkymo tikslu;
  • Tikslumas – imamės visų pagrįstų priemonių, kad atnaujintume arba pašalintume netikslią ar neišsamią informaciją. Turite teisę reikalauti, kad ištrintume arba ištaisytume klaidingą su jumis susijusią informaciją, ir mes tai padarysime per mėnesį;
  • Duomenų saugojimo ribojimai – Jūsų asmeninę informaciją ištrinsime, kai jos mums nebereikės;
  • Patikimumas ir konfidencialumas – Jūsų asmeninę informaciją tvarkome ir saugome nuo neleistino ar neteisėto duomenų apdorojimo ir nuo atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, naudodami tinkamas ir pagrįstas technines ar organizacines priemones.

IV. Jūsų asmeninės informacijos rinkimas ir naudojimas

Norint naudotis daugeliu mūsų Svetainės puslapių, Jums nereikia pateikti jokios asmeninės informacijos. Tačiau mes galime rinkti asmeninę informaciją, kurią savanoriškai pateikiate mums, kai prašote informacijos apie mūsų paslaugas, pateikiate mums klausimus, prenumeruojate mūsų paslaugas ir (arba) kai nusprendžiate pateikti savo gyvenimo aprašymą, susijusį su mūsų Svetainėje paskelbtomis karjeros galimybėmis. Bet kokią Jūsų atsiųstą informaciją mes tvarkysime itin kruopščiai ir tik tinkamu būdu.
Vadovaudamiesi šiomis Sąlygomis, mes esame Jūsų asmeninės informacijos duomenų valdytojais ir išimtinai nustatome, kokiais tikslais ir kokiu būdu bet kokia asmeninė informacija yra arba turi būti tvarkoma ir renkama mūsų Svetainėje. Mes neparduodame, nesidalijame ir neperduodame šios informacijos, išskyrus šiose Sąlygose nurodytus atvejus. Jūsų informaciją naudojame rinkodaros tobulinimui, administravimui ir paslaugų teikimui. Taikome pagrįstas fizines, technines ir administracines apsaugos priemones, padedančias apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos prie Jūsų pateiktos asmenį identifikuojančios informacijos, jos naudojimo ir atskleidimo. Jūsų asmeninę informaciją galime tvarkyti serveryje, esančiame ne toje šalyje, kurioje gyvenate.
Jei mūsų Svetainėje užsiprenumeruojate mūsų naujienlaiškį, galime siųsti Jums naujienas, naujienlaiškius ar kitus įspėjimus, kurie Jus gali dominti. Rinkodaros tikslais galime stebėti, ar atidarote ir (arba) paspaudžiate mūsų naujienlaiškiuose esančius URL adresus.
Tam tikrose veiklos srityse, pvz., Svetainės talpinimo ir reklamos tikslais, galime naudotis trečiosios šalies paslaugomis. Kai kuriais atvejais trečioji šalis gali gauti Jūsų informaciją. Šios trečiosios šalys pagal sutartį negali naudoti ar atskleisti informacijos, išskyrus atvejus, kai tai būtina jų paslaugų teikimui mums arba teisinių reikalavimų laikymuisi.
Be to, tam tikromis aplinkybėmis galime būti įpareigoti atskleisti Jūsų asmeninę informaciją, jei to reikalauja įstatymai arba valstybės institucijos (pvz., teismas ar vyriausybinė institucija). Taip pat pasiliekame teisę atskleisti asmeninę informaciją ar kitus duomenis, jei sąžiningai manome, kad tai yra tinkama ar būtina: (i) imtis atsargumo priemonių dėl atsakomybės, (ii) apsaugoti save ar kitus asmenis nuo nesąžiningo, piktnaudžiavimo ar neteisėto naudojimo ar veiklos, (iii) ištirti ir apsiginti nuo bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų ar kaltinimų, (iv) apsaugoti savo saugumą ar vientisumą ir bet kokius įrenginius ar įrangą, naudojamą Svetainei teikti, arba (v) apsaugoti savo nuosavybę ar kitas teisines teises, vykdyti savo sutartis ar apsaugoti kitų asmenų teises, nuosavybę ir kitų asmenų saugumą.
Apie valdžios institucijų užklausas informuosime Jus savo Svetainėje ir (arba) kitais ryšių kanalais, kiek tai leidžia teisės aktai.

V. Prieiga prie Jūsų asmeninės informacijos ir Jūsų asmeninės informacijos ištrynimas

Galite prašyti prieigos prie mūsų turimos asmeninės informacijos apie Jus, jos ištaisymo ar ištrynimo. Norėdami pateikti tokį prašymą, susisiekite su mumis el. paštu [email protected] Atkreipkite dėmesį, kad bet koks toks pranešimas turi būti pateiktas raštu. Prašyme aiškiai nurodykite, kokią konkrečią asmeninę informaciją norėtumėte gauti, ištaisyti ar ištrinti.
Prašydami suteikti prieigą prie Jūsų asmeninės informacijos, ją ištaisyti ar ištrinti, atkreipkite dėmesį, kad galime prašyti pateikti konkrečią informaciją, kad galėtume patvirtinti Jūsų tapatybę ir teisę į prieigą, ištaisymą ar ištrynimą, taip pat kad galėtume surasti ir pateikti Jums asmeninę informaciją, kurią turime apie Jus.
Atkreipkite dėmesį, kad Jūsų teisė susipažinti su mūsų turima Jūsų asmenine informacija, ją ištaisyti ar ištrinti nėra besąlygiška. Tam tikrais atvejais galiojantys įstatymai ar reguliavimo reikalavimai leidžia arba reikalauja, kad mes atsisakytume tenkinti Jūsų prašymą. Be to, asmeninė informacija jau gali būti sunaikinta, ištrinta arba nuasmeninta pagal mūsų įrašų saugojimo įsipareigojimus ir taikomą praktiką.
Jei negalėsime suteikti Jums prieigos prie Jūsų asmeninės informacijos, jos ištaisyti ar ištrinti, stengsimės Jus informuoti apie priežastis, atsižvelgiant į teisinius ar reguliavimo apribojimus.
Mes nediskriminuojame Jūsų dėl galimybės naudotis bet kuria savo turima teise, aprašyta šiose Sąlygose.

VI. Slapukų panaudojimas

Mūsų Svetainė naudoja slapukus, siekdama pagerinti Jūsų naršymo galimybes, taip pat mūsų produktų ir paslaugų kokybę. Slapukai savo esme nėra savaime geri ar blogi, tačiau verta suprasti, ką galite su jais daryti, jei norite patys priimti sprendimą dėl savo duomenų.
Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos ši Svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje, kai lankotės Svetainėje. Kai vėl apsilankote Svetainėje, Jūsų naršyklė siunčia informaciją atgal į Svetainę. Tokiu būdu anksčiau pateikta informacija gali būti atkurta ir panaudota Jūsų patirčiai Svetainėje pagerinti. Laikydamiesi galiojančių teisės aktų, Jūsų įrenginyje automatiškai saugome tik tuos slapukus, kurie yra būtini šios Svetainės veikimui. Visų kitų tipų slapukų atveju Jūsų įrenginyje saugome tik tuos slapukų tipus, kuriems mums suteikėte leidimą.

6.1. Kokių kategorijų slapukus taikome ir kaip juos tvarkome?

Naudojamus slapukus suskirstėme į keturias kategorijas ir paaiškinome, ką kiekvienas iš jų atlieka:

  • Būtinieji slapukai. Šie slapukai padeda mums užtikrinti, kad būtų įmanoma naudotis mūsų Svetaine, nes leidžia atlikti svarbiausias funkcijas, pavyzdžiui, naršyti po puslapius ir pasiekti saugias Svetainės sritis. Be šių slapukų Svetainė negali tinkamai veikti.
  • Funkciniai slapukai. Jie leidžia mums įsiminti informaciją, kuri keičia Svetainės veikimą ar išvaizdą, pvz., Jūsų pageidaujamą kalbą.
  • Analitiniai slapukai. Šios priemonės padeda mums suprasti, kaip sąveikaujate su mūsų Svetaine, nes informacija renkama ir pateikiama anonimiškai. Šie slapukai padeda mums rasti ir išspręsti lankytojų problemas, taip pat tobulinti mūsų produktus.
  • Rinkodaros slapukai. Jie naudojami stebėti lankytojus visose svetainėse. Taip siekiama rodyti Jums aktualius ir patrauklius skelbimus, kurie būtų vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.

6.2. Trečiųjų šalių slapukai

Šioje Svetainėje naudojami įvairių tipų slapukai, įskaitant patikimus trečiųjų šalių slapukus. Trečiųjų šalių slapukai yra sukurti kitų svetainių, o ne tų, kuriose lankotės, ir dažniausiai naudojami kryžminiam svetainių stebėjimui, pakartotiniam nukreipimui ir reklamos pateikimui. Toliau pateiktoje lentelėje rasite informaciją apie trečiąsias šalis, kurių slapukus naudojame, ir paaiškinimą, ką jos darys su gauta informacija.

6.3. Jūsų slapukų nuostatų ir duoto sutikimo valdymas

Bet kuriuo metu galite pakeisti slapukų nuostatas arba atšaukti savo sutikimą Svetainės skiltyje „Slapukai“.
Jei norite pakeisti savo naršyklės nustatymus arba ištrinti slapukus, tai galite padaryti naudodamiesi savo naršyklės nustatymais. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus, apsilankykite adresu www.allaboutcookies.org.

6.4. Šioje Svetainėje naudojami slapukai, atnaujinti 2023–05–12:

Pavadinimas Paskirtis Tipas Galiojimo laikas
_BEAMER_FILTER_BY_URL_*
Įrašo, ar kanalui taikyti URL filtravimą
10 mėn.
_BEAMER_FIRST_VISIT_*, _BEAMER_LAST_UPDATE_*
Naudojama naudotojo patirčiai optimizuoti ir informacijai apie tai, kaip naudotojai naudojasi svetaine arba naudojama rinkodaros tikslais
10 mėn.
_BEAMER_USER_ID_*
Unikalus naudotojo ID, leidžiantis stebėti naudotojus per kelis apsilankymus
10 mėn.
_ck_advr
Saugo informaciją apie vartotoją sprendimą dėl rinkodaros slapukų naudojimo
6 mėn.
_ck_anlytc
Saugo informaciją apie vartotoją sprendimą dėl analitinių slapukų naudojimo
6 mėn.
_ck_decision
Saugo informaciją apie vartotoją sprendimą dėl slapukų naudojimo
6 mėn.
_ck_persnls
Saugo informaciją apie vartotoją sprendimą dėl funkcinių slapukų naudojimo
6 mėn.
_cs_c
Naudoja ContentSquare, kad išsaugotų naudotojo sutikimą būti stebimam
13 mėn.
_cs_id
Pateikiamas ContentSquare naudotojo identifikatorius
13 mėn.
_cs_s
Pateikiamas "ContentSquare Solution" puslapių peržiūrų skaičius per veikiantį seansą
30 min.
_dc_gtm_
Naudojamas "Google Analytics" užklausų dažniui mažinti
1 min.
_fbp
"Facebook" naudoja įvairius reklamos produktus, pvz., trečiųjų šalių reklamuotojų realaus laiko pasiūlymus. Perskaitykite "Facebook" privatumo praktikos apžvalgą čia
1 d.
_ga
Naudojami informacijai apie interneto svetainės lankomumą
HTTP
13 mėn.
_gat, _gid
Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai
1 min.
_gcl_au
Naudojama "Google AdSense" eksperimentuojant su reklamos efektyvumu svetainėse, kuriose naudojamos jų paslaugos
2 mėn.

VII. Garantija

„Bigbank“ stengiasi taikyti fizines, technines ir procedūrines apsaugos priemones, kurios atitiktų asmens duomenų konfidencialumą. Šios apsaugos priemonės skirtos apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo praradimo ir neleistinos prieigos, kopijavimo, naudojimo, keitimo ar atskleidimo.
Nepaisant šių apsaugos priemonių, joks perdavimo internetu ar duomenų saugojimo būdas nėra visiškai saugus. Dėl šių priežasčių negalime garantuoti, kad mūsų Svetainė ir bet koks jos turinys ar funkcija, pateikiami per Svetainę, bus veikiantys nepertraukiamai ir be klaidų, arba kad trūkumai bus ištaisyti nedelsiant ir be kenksmingų komponentų.
Atkreipkite dėmesį, kad ši Svetainė, medžiaga ir bet koks turinys ar funkcijos, pateikiamos kartu su Svetaine arba per ją, yra teikiamos tokios, kokios yra, be jokių išreikštų ar numanomų garantijų. Kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, mes atsisakome visų įstatyminių, aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų.
Jei pagal įstatymus privalome Jus informuoti apie Jūsų asmeninės informacijos pažeidimą, galime Jums pranešti elektroniniu būdu, raštu arba telefonu, jei pagal įstatymus yra leidžiama tai daryti.

VIII. Autorių teisės ir prekių ženklai

Jei nenurodyta kitaip, visa medžiaga, įskaitant, bet neapsiribojant, logotipus, prekių ženklus, paveikslėlius, dizainą, nuotraukas, vaizdo įrašus, rašytinę ir kitą medžiagą, kuri yra mūsų Svetainės dalis, yra autorių teisės, prekių ženklai, paslaugų ženklai, firminis stilius ir (arba) kita registruota ar neregistruota intelektinė nuosavybė (toliau – intelektinė nuosavybė), priklausanti „Bigbank“, kontroliuojama ar licencijuota.
Jokia mūsų Svetainės informacija neturėtų būti interpretuojama kaip suteikianti licenciją ar teisę naudoti bet kokią intelektinę nuosavybę, rodomą ar naudojamą mūsų Svetainėje, be mūsų išankstinio raštiško leidimo. Savo intelektinės nuosavybės teises užtikrinsime pagal galiojančius įstatymus.
„Bigbank“ pavadinimai ir logotipai negali būti kaip nors naudojami, įskaitant reklamą ar viešinimą, susijusį su informacijos apie mūsų paslaugas platinimu, be išankstinio raštiško mūsų leidimo. „Bigbank“ draudžia naudoti bet kurį mūsų logotipą kaip nuorodą į bet kokią paslaugą, nebent mes iš anksto raštu patvirtiname tokią nuorodą. Sąžiningas „Bigbank“ intelektinės nuosavybės naudojimas reikalauja tinkamo patvirtinimo. Kiti mūsų interneto Svetainėje minimi produktų ir įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų intelektinė nuosavybė.

IX. Atsakomybės taikymas

„Bigbank“ neatsako už bet kokią netiesioginę, atsitiktinę, specialią, išvestinę ar baudžiamąją žalą, bet kokius tiesiogiai ar netiesiogiai patirtus pelno ar pajamų nuostolius, duomenų, geros reputacijos ar kitus nematerialius nuostolius, atsiradusius dėl (a) Jūsų prieigos prie Svetainės, jos naudojimo ar negalėjimo ja naudotis; (b) bet kokio trečiosios šalies elgesio ar turinio Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokį šmeižikišką, įžeidžiantį ar neteisėtą kitų naudotojų ar trečiųjų šalių elgesį; (c) bet kokio turinio, gauto iš Svetainės, arba (d) neleistinos prieigos prie Jūsų perduodamų duomenų arba turinio, jų naudojimo ar keitimo.

X. Jei turite klausimų ar pastabų?

Jei turite kokių nors klausimų ar abejonių dėl šių Sąlygų arba dėl to, kaip naudojame savo Svetainę, susisiekite su mumis el. paštu [email protected]
Jei turite klausimų ar nuogąstavimų dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmeninę informaciją, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu [email protected]
Stengsimės atsakyti į Jūsų klausimus ir informuosime Jus apie visus veiksmus, kurių imtasi Jūsų iškeltiems klausimams spręsti.
Jei mūsų atsakymas Jūsų netenkina, Jūs, kaip vartotojas, galite turėti teisę pateikti rašytinį pareiškimą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25 LT-01402 Vilnius, https://www.vvtat.lt/) arba dėl privatumo klausimų kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/) arba į Jūsų jurisdikcijoje taikomą priežiūros instituciją.

XI Privatumo politikos ir Sąlygų pakeitimai

„Bigbank“ kartais gali keisti šias Sąlygas, kad atspindėtų savo teisinių ar reglamentavimo įsipareigojimų pokyčius arba tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmeninę informaciją. Apie bet kokią pakeistą šių Sąlygų versiją informuosime paskelbdami atitinkamą naujieną savo Svetainėje. Pakeistos Sąlygos įsigalios, kai tik bus įkeltos į mūsų Svetainę.

Susisiekite

Skambinkite
Ieškokite atsakymo