Blog | „Bigbank“ išleidžia neužtikrintas subordinuotas obligacijas su 8 proc. palūkanomis ir ketina jas įtraukti į Talino „Nasdaq“ biržos prekybos sąrašą

„Bigbank“ išleidžia neužtikrintas subordinuotas obligacijas su 8 proc. palūkanomis ir ketina jas įtraukti į Talino „Nasdaq“ biržos prekybos sąrašą

Šiandien skaitmeninių banko paslaugų tiekėjas Europos rinkose „Bigbank“ paskelbė viešą  obligacijų siūlymą Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Visa siūlymo vertė sieks 10-20 mln. eurų. Investuotojai gali įsigyti „Bigbank“ neužtikrintų subordinuotų obligacijų dešimčiai metų su 8 proc. metinėmis palūkanomis, mokamomis kas ketvirtį. Obligacijų pasirašymo  laikotarpis prasideda šiandien ir tęsis iki rugsėjo 16 d. Siekdamas užsitikrinti likvidumą ir galimybę laisvai prekiauti obligacijomis „Bigbank“ ketina įtraukti obligacijas į Baltijos šalių obligacijų sąrašą Talino „Nasdaq“ biržoje.

„Bigbank” specializacija yra paskolos, šiuo metu „Bigbank“ teikia banko paslaugas devyniose Europos šalyse. Jau keletą metų „Bigbank“ yra vienas sparčiausiai augančių bankų Estijoje ir apskritai Baltijos šalyse. Norime ir toliau sparčiai augti būsto ir verslo paskolų sektoriuje. Šio siūlymo pagrindinis tikslas - sustiprinti grupės kapitalo struktūrą ir užsitikrinti stabilią prieigą prie papildomo kapitalo, kuris leistų finansuoti strateginiame plane numatytą grupės biudžetą ir augimą,“ – nurodė „Bigbank“ valdybos pirmininkas Martin Länts. „Planuojame įtraukti išleidžiamas obligacijas į Baltijos šalių obligacijų sąrašą Talino „Nasdaq“ biržoje ir taip įgyti įmonės, kurios vertybiniai popieriais prekiaujama viešai, statusą, tai savo ruožtu bus svarbus kokybinis laiptelis, leisiantis pristatyti  banką ir jo produktus dar plačiau tiek potencialiems klientams, tiek plačiajai visuomenei.“

„Bigbank“ paskolų portfelis labai įvairus: jį sudaro būsto ir vartojimo paskolos privatiems vartotojams, verslo plėtros ir investicinės paskolos. Esame puikiai valdomas ir šiuolaikiškas bankas, efektyviai vykdantis veiklą skaitmeniniais kanalais. Mano nuomone, „Bigbank“ obligacijos yra patraukli galimybė investuoti,“ – sakė  M. Länts. „Dabartinėmis infliacijos sąlygomis, subordinuotos į biržos prekybos sąrašą įtrauktos obligacijos dešimčiai metų su 8 proc. fiksuotomis palūkanomis yra tas finansinis instrumentas, apie kurį verta pagalvoti norint investuoti santaupas,“ – pridūrė jis.

Įgyvendindamas naują strategiją „Bigbank“ planuoja per ateinančius penkerius metus padidinti privačių ir verslo paskolų portfelį tiek natūralaus augimo būdu, tiek pasitelkęs galimus įsigijimus. Anot M. Länts, siekdamas plėsti savo klientų bazę bankas ketina siūlyti ir kasdienes banko paslaugas. Vėliausiai nuo kitų metų pradžios banko klientai galės įsigyti VISA kreditines korteles.

„Bigbank“ yra komercinis bankas, veiklą pradėjęs Estijoje ir šiemet mini jau 30-ąsias veiklos metines. Praėjusiais metais bendras turtas viršijo vieną milijardą eurų. 2022 m. birželio 30 d. banko balanso suma buvo 1,4 mlrd. eurų, akcininkų nuosavybės dalis sudarė 193 mln. eurų. 2021 metais bendra balanso suma išaugo 52 proc., o pirmąjį 2022 m. pusmetį dar 24,7 proc. Bankas veikai devyniose šalyse, turi 126 000 aktyvių klientų ir beveik 500 darbuotojų.

Liepos 1 d. kredito reitingų agentūra „Moody’s“ suteikė „Bigbank“ banko indėliams užsienio ir vietos valiuta ilgalaikėje reitingų skalėje Baa3 reitingą ir Prime-3 reitingą trumpalaikėje reitingų skalėje. 

Pagrindinės viešo obligacijų siūlymo sąlygos

Šiandien prasidėjusio viešo siūlymo metu „Bigbank“ siūlo iki 10 000 neužtikrintų subordinuotų obligacijų, pavadintų „EUR 8,00 „Bigbank“ subordinuotomis obligacijomis 22-2032“, kurių kiekvienos nominali vertė 1000 eurų, kurių išpirkimo terminas 2032 m. rugsėjo 21 d. ir fiksuotos 8 proc. palūkanos, mokamos kas ketvirtį. Tuo atveju, jei norinčių įsigyti obligacijų būtų daugiau, „Bigbank“ turi teisę padidinti siūlymą iki 20 000 obligacijų. „Bigbank“ taip pat turi teisę atšaukti perteklinę obligacijų siūlymo dalį. Neužtikrintos subordinuotos obligacijos siūlomos už 1000 eurų kainą už vnt.

Obligacijų viešo siūlymo laikotarpis prasideda šiandien 2022 m. rugsėjo 6 d. 10.00 val. ir baigsis 2022 m. rugsėjo 16 d. 15.30 val. Siūlymas skirtas mažmeniniams ir instituciniams investuotojams Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

Subordinuota obligacija yra neužtikrintas „Bigbank“ įsiskolinimo įsipareigojimas investuotojui. Obligacijų subordinavimas reiškia, kad „Bigbank“ likvidavimo arba bankroto atveju visi su subordinuotomis obligacijomis susiję reikalavimai turės sulaukti termino ir bus patenkinti tik visiškai patenkinus visus nesubordinuotais pripažintus reikalavimus pagal galiojančius įstatymus. Išsamią informaciją rasite prospekte ir prospekto santraukoje.

Svarbiausias šio siūlymo tikslas – sustiprinti grupės kapitalo struktūrą ir užsitikrinti stabilią prieigą prie papildomo kapitalo, kuris leistų finansuoti „Bigbank“ strateginiame plane numatytą grupės biudžetą ir augimą.

Bendrovė iš obligacijų emisijos gautas įplaukas ketina panaudoti papildomai kredito rizikai, kylančiai dėl grupės verslo ir būsto paskolų portfelio augimo Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, apdrausti ir tam, kad įvykdytų papildomus įstatymuose numatytus 2 lygio  (angl. Tier 2) kapitalo reikalavimus.

Už obligacijas gautos įplaukos taip pat gali būti panaudotos „Bigbank“ išleistų neužtikrintų subordinuotų obligacijų išankstiniam išpirkimui, su sąlyga, kad „Bigbank“ turės teisę išpirkti tokias obligacijas anksčiau laiko laikantis obligacijoms taikomų sąlygų. 

* „Bigbank“ pateikė prašymą Talino „Nasdaq“ biržai dėl subordinuotų obligacijų įtraukimo į Baltijos šalių obligacijų biržos prekybos sąrašą. Tikimasi, kad obligacijos bus įtrauktos į prekybos sąrašą 2022 m. rugsėjo 22  d. ar artimomis tai datai dienomis.

Prospektas ir prospekto santrauka paskelbti „Bigbank“ tiklalapyje ir juos galima atsisiųsti elektroniniu formatu iš: https://investor.bigbank.eu/lt ir finansų priežiūros institucijos tinklapio: https://www.fi.ee. Be to, prospektas, prospekto santrauka ir jų vertimai į estų, latvių ir lietuvių kalbas prieinami ir biržos informacinėje sistemoje. „Bigbank“ neužtikrintų subordinuotų obligacijų sąlygos taip pat paskelbtos ir jas galima atsisiųsti elektroniniu formatu iš „Bigbank“ tinklalapio: https://investor.bigbank.eu/lt

Prieš investuojant į „Bigbank“ neužtikrintas subordinuotas obligacijas, kviečiame jus išsamiai susipažinti su prospektu ir siūlymo sąlygomis, kad aiškiai suvoktumėte galimas rizikas ir naudą, susijusią su sprendimu investuoti į vertybinius popierius ir, jei būtina, pasitartumėte su ekspertu.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į:

Argo Kiltsmann
Valdybos narys
Tel: +372 53 930 833
el.p.: [email protected]

www.bigbank.ee  

Svarbi informacija

Šis pranešimas yra vertybinių popierių reklama, kaip apibrėžta 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 2017/1129/ES ir nėra pasiūlymas parduoti „Bigbank“ neužtikrintas subordinuotas obligacijos ar raginimas įsigyti subordinuotas obligacijas. Prieš priimdami sprendimą investuoti prašome susipažinkite su prospektu ir prospekto santrauka ir, jei būtina, pasitarkite su ekspertu. Kiekvienas investuotojas sprendimą, ar investuoti, turėtų priimti tik remdamasis prospekte arba jo santraukoje pateikta informacija. Finansų priežiūros institucijos išduotas prospekto patvirtinimas nėra laikomas rekomendacija įsigyti „Bigbank“ neužtikrintų subordinuotų obligacijų.

Šiame pranešime esanti informacija nėra skirta tiesiogiai ar netiesiogiai, visa ar dalimis, skelbti, platinti ar perduoti JAV, Kanadoje, Honkonge, Japonijoje, Singapūre, Pietų Afrikoje ar bet kurioje kitoje šalyje arba bet kokiomis aplinkybėmis, kur tokios informacijos paskelbimas, dalijimasis ja ar jos perdavimas būtų laikomas neteisėtu. „Bigbank“ neužtikrintos subordinuotos obligacijos bus viešai siūlomos tik Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Subordinuotų obligacijų pardavimas ar siūlymas nebus vykdomas jokioje jurisdikcijoje, kur toks siūlymas, kvietimas ar pardavimas būtų laikomas neteisėtu, netaikant teisinių išimčių ar apribojimų.